C# Access Modifiers (Erişim Belirleyiciler)

Erişim belirleyicilerin (access modifiers) nerelere uygulandığını bilmemiz lazım; C# projesinde tanımlanmış tüm varlıklara uygulanabilir, buna class, struct, function, method, property ve class seviyesindeki tüm değişkenler dahildir. Peki, neden erişim belirleyicilere ihtiyaç duyarız? Çünkü, uygulamamızda kullandığımız varlıkların bulundukları kod bloğunun dışından erişilip/erişilemeyeceğini belirlemek isteriz. C# dilinde tanımlı erişim belirleyiciler ...

Devamını Oku »

Internal Class Kullanımı

Internal Class’lar sadece tanımlandıkları katmanlardan erişim sağlanması özelliğine sahiptirler. Tanımlı oldukları katmanların dışından hiçbir şekilde erişilemezler. Internal Class kullanımını görelim. BaseClass türünü Internal Class olarak tanımlayalım. Main metodu içerisinde BaseClass()’ a erişim sağlandığını görüyoruz. Örnek aşağıdaki gibidir. using System; namespace ...

Devamını Oku »

Abstract Class ve Interface Arasındaki Farklar Nelerdir?

Ne zaman abstract kullanmalıyım, ne zaman interface kullanmalıyım vb. tarzı sorular. Bu ikili, nesne yönelimli programlamada (OOP) sınıfları soyutlamaya yarayan yöntemlerden ikisidir. Bu ikisinin ortak oldukları ve farklı oldukları yönler vardır. Haydi bu yönlere bir göz atalım. 1) Abstract Yazdığımız sınıflar arasında inheritance(kalıtım) ...

Devamını Oku »

C# Type Casting: Explicit & Implicit Data Conversion With Example

Data Type Casting In C# Bu eğiticide, bir veri türünün başka bir veri türüne nasıl dönüştürülebileceğini ayrıntılı olarak tartışacağız. C #, derleme sırasında statik türdür, yani bir değişkenin bildiriminden sonra başka herhangi bir veri türünün değerlerini depolamak için kullanılamaz. Ancak, bu ...

Devamını Oku »

Repository ve Unit Of Work

Unit Of Work pattern konusunda da kısa bir özet geçip kod örneği ile yazıyı uzatmadan tamamlamış olacağım. Yazıyı hazırlarken kullandığım geliştirme ortamı .Net Framework ve C#. Bu nedenle öncelikle DbContext nedir? Bu noktadan başlayalım. DBContext Veritabanına karşılık gelen obje yapısıdır. ...

Devamını Oku »